Header image

Privaatsuspoliitika

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist AS REHPOL (edaspidi REHPOL) veebilehel https://rehpol.ee (edaspidi veebileht).

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune tegevus veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või eemaldamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte või edastavad REHPOLile informatsiooni (näiteks hinnapäringu).

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

REHPOL kogub veebilehe kaudu alltoodud isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress – päringu saatmisel kasutades veebilehe vorme;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analytics’i, Facebook Pixel’i abil.

Isikuandmete kasutamine

REHPOL kasutab isikuandmeid kasutajaga suhtlemiseks, hinnapakkumuste koostamiseks ja edastamiseks, hooldustööde kokkuleppimiseks või garantiiküsimuste lahendamiseks.

REHPOL kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja tõhusamaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepinguliste nõuete täitmiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on REHPOLi lepingu- või koostööpartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub REHPOL kasutajale teenuseid.

REHPOL kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • veebilehe majutust,
 • veebilehe IT-tuge,
 • veebilehe kasutusstatistika kogumist,
 • sotsiaalmeedia kasutamist.

Selliste teenuste osutamisel võib lepingu- ja koostööpartneritel olla juurdepääs kasutaja isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda. Lepingu- ja koostööpartneritel õigusaktidest tulenev kohustus rakendada ja kohaldada turvameetmeid, et tagada isikuandmete puutumatus ja turvalisus.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

REHPOL säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

REHPOL rakendab kõiki mõistlikke abinõusid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui salastatud informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • tutvuda REHPOLi poolt kogutud isikuandmetega,
 • taotleda oma isikuandmete parandamist või täiendamist,
 • taotleda oma isikuandmete kustutamist;
 • taotleda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • taotleda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile rehpol@rehpol.ee sooviavaldus, milles täpsustatud soovitud tegevus tema isikuandmetega.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastava valiku oma veebilehitseja seadete alt.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Sarnaselt valdavale osale veebilehtedest, kasutab ka REHPOLi veebileht erinevate funktsioonide jaoks küpsiseid, selleks, et tagada parem kasutajakogemus ja tulemuslikum turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

REHPOLi veebilehe kasutamisega nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 • Püsiküpsised on püsivad, neid ei eemaldata enne kui kasutaja need kustutab või kuni need aeguvad (sõltub küpsise säilivusajast). Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 • Ajutised küpsised ehk sessiooniküpsised on ajutised ja eemaldatakse, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Sessiooniküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivset turundustegevust.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud.

Enamik veebilehitsejaid on automaatselt seadistatud küpsiseid vastu võtma. Soovi korral võib kasutaja küpsised oma veebilehitsejas ära keelata aga tasub meeles pidada, et sellega võivad kaduda mõned funktsioonid, mis on vajalikud REHPOLi veebilehe korralikuks toimimiseks. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks siit: Firefox, Chrome, Internet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab REHPOL Google Analytics ja Facebook Pixel teenust, kogudes andmeid külastatud sisulehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend, mis toimib kõigi enimlevinud veebilehitsejatega.

Privaatsustingimuste muutmine

REHPOL jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada tingimuste vastavus õigusaktidele.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil rehpol@rehpol.ee.

Meie Tallinna salong on suletud kuni 17.04. Päringud ja küsimused on oodatud aadressile myyk@rehpol.ee või telefonil 5323 2366.